...een moment geduld...
Veluws bio divers landschap verbeterd door Atechpro duurzame en gasloze energieoplossingen.

Zonnecollectoren


Een toekomst zonder fossiele brandstoffen lijkt elke dag dichterbij te komen, en de transitie naar groenere energiebronnen is in volle gang. Maar hoe transformeren we de kracht van de zon daadwerkelijk in warmte voor ons dagelijks gebruik? Maak kennis met de zonneboilercombi en zonnecollectoren: twee innovaties die de energiewereld stormenderhand veroveren. Bij Atechpro kennen we de voordelen, werking en cruciale aspecten van deze technologieën. We begeleiden u bij het maken van een geïnformeerde keuze voor een duurzamere toekomst. Ontdek waarom Atechpro de voorhoede leidt in deze groene revolutie.

Meer informatie

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Zonnecollectoren Atechpro

Zonnecollectoren

Collector opbrengst per jaar (50 °C / Wurzburg) 1988 kWh
 • Hoog rendement
 • Eenvoudige montage
 • Lange levensduur

Zonneboilercombi en zonnecollectoren: Een innovatieve oplossing

Wat is een zonneboilercombi? De zonneboilercombi staat bekend als een baanbrekend en ecologisch systeem dat zonne-energie aanwendt voor het voorzien van zowel warm water als verwarming. Door het benutten van zonlicht, een eindeloze bron, genereert dit systeem warmte, welke ingezet wordt voor zowel het verwarmen van water als het creëren van een aangenaam binnenklimaat.

3 voordelen van een zonneboilercombi

Energie-efficiëntie: De zonneboilercombi staat centraal in het efficiënt omzetten van zonne-energie in bruikbare warmte. Dit resulteert in een hogere benutting van de opgevangen zonne-energie, wat leidt tot minder verspilling en meer praktisch gebruik.

Ecologische voetafdruk verkleinen: Door zonne-energie te gebruiken verlaagt de CO2-uitstoot aanzienlijk. Dit draagt actief bij aan het verminderen van milieu-impact en ondersteunt de verschuiving naar groenere energieoplossingen, waardoor de afhankelijkheid van niet-duurzame bronnen vermindert.

Financiële besparing: Ondanks dat de aanvankelijke kosten wellicht hoger liggen dan bij andere systemen, kan de besparing op energierekeningen, gecombineerd met mogelijke overheidsstimulansen, leiden tot een kosteneffectieve oplossing op lange termijn.

Het integreren van zonne-energie in de warmwatervoorziening en verwarming via een zonneboilercombi toont aan hoe technologische vooruitgang ons dichter brengt bij duurzame methoden om aan onze energiebehoeften te voldoen. Deze ontwikkeling speelt een cruciale rol in het nastreven van een ecologisch verantwoorde en duurzame toekomst.

Zonnecollectoren in het zonneboilercombi-systeem

Zonnecollectoren zijn het hart van een zonneboilercombi-systeem. Ze zetten zonlicht efficiënt om in warmte, die vervolgens wordt gebruikt om water op te warmen voor zowel verwarming als sanitair gebruik. Deze collectoren hebben een donker absorberend oppervlak dat zonlicht vangt. Een warmtedragende vloeistof, vaak een mix van water en antivries, circuleert door de collector en neemt de warmte op. Deze verwarmde vloeistof stroomt vervolgens naar een warmtewisselaar in de opslagtank, waar het water wordt verwarmd.

Juiste positie zonnecollectoren

De optimale werking van een zonneboilercombi-systeem hangt af van de kwaliteit van de zonnecollectoren en hun juiste positionering ten opzichte van de zon. Door effectief gebruik te maken van zonnecollectoren, profiteren we van duurzame zonne-energie, wat leidt tot energiebesparing en een lagere CO2-uitstoot.

Warm water zonder gas met de kracht van de zon

Een zonneboilercombi-systeem biedt een milieuvriendelijke manier om warm water te verkrijgen, zonder daarbij gas te gebruiken. Door zonlicht te benutten, verminderen deze systemen onze ecologische voetafdruk aanzienlijk.

 1. Zonnecollectoren: Deze vangen zonlicht en zetten het om in warmte.
 2. Warmtedragende vloeistof: Absorbeert de warmte van de collectoren en transporteert deze.
 3. Warmtewisselaar: Gelegen in de opslagtank, draagt het de warmte over aan het leidingwater.
 4. Gebruik: Het verwarmde water uit de opslagtank is klaar voor huishoudelijke taken zoals douchen en afwassen.

Waarom is gasloos verwarmen zo belangrijk?

In een wereld die steeds bewuster wordt van milieueffecten en de noodzaak om duurzame oplossingen te omarmen, speelt de keuze voor energiebronnen een cruciale rol. Het vermijden van gasverbruik in ons dagelijks leven kan aanzienlijke positieve effecten hebben.

 1. Koolstofemissies: Door gasloos te verwarmen, stoten we geen CO2 en andere schadelijke broeikasgassen uit, wat helpt in de strijd tegen klimaatverandering.
 2. Minder vraag naar fossiele brandstoffen: Geen gas betekent minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waardoor de overgang naar hernieuwbare energie wordt gestimuleerd.
 3. Lagere milieubelasting: Geen gasverbranding betekent minder luchtverontreiniging en verminderde negatieve milieueffecten.

Kortom, zonneboilercombi-systemen bieden een duurzame manier om warm water te produceren, waarbij ze een belangrijke rol spelen in het creëren van een groenere toekomst.

Zonneboiler versus Warmtepomp: Een vergelijking

Zowel zonneboilers als warmtepompen zijn technologieën die sterk in opkomst zijn in het kader van verduurzaming en energiebesparing. Maar hoe verhouden deze twee systemen zich tot elkaar in termen van voordelen en nadelen?

Voordelen van een Zonneboiler:

Zonneboilers zijn systemen die zonne-energie benutten om water te verwarmen. Ze bestaan uit zonnecollectoren, meestal geplaatst op daken, die zonnestralen opvangen en omzetten in warmte. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om water in een opslagtank te verwarmen.

 1. Gratis energiebron: Zonneboilers benutten zonne-energie, wat leidt tot significante energiebesparingen.
 2. Milieubewust: Door het verlagen van broeikasgasemissies dragen ze bij aan een beter milieu.
 3. Lage operationele kosten: Na installatie zijn de onderhouds- en gebruikskosten laag.
 4. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen: Ze beperken de noodzaak van niet-hernieuwbare energiebronnen.
 5. Subsidies en voordelen: Veel overheden bieden financiële prikkels voor de installatie van zonneboilers.

Nadelen van een Zonneboiler:

 1. Zonafhankelijk: Hun efficiëntie kan variëren afhankelijk van de zonlicht beschikbaarheid.
 2. Hogere vooraf kosten: De initiële investering kan afschrikken, al wordt deze op termijn terugverdiend.
 3. Ruimte: Er is voldoende ruimte nodig voor zonnepanelen, wat een uitdaging kan zijn voor sommige eigendommen.

Voordelen van een warmtepomp

Warmtepompen zijn apparaten die warmte uit de omgeving (zoals lucht, water of grond) onttrekken en deze omzetten om een woning of water te verwarmen. Ze werken op elektriciteit en kunnen in sommige modellen ook functioneren als een airco.

 1. Efficiëntie: Ze zijn vaak efficiënter in energieverbruik dan traditionele verwarmingssystemen.
 2. All-season: Zelfs bij koudere temperaturen kunnen ze effectief werken, waardoor ze een heel jaar door nuttig zijn.
 3. Compact: Ze vereisen over het algemeen minder ruimte dan zonneboilers.
 4. Multifunctionaliteit: Veel warmtepompen bieden zowel verwarmings- als koeling functies.

Nadelen van een warmtepomp:

 1. Elektriciteit Afhankelijk: Ze hebben stroom nodig om te werken, wat de kosten kan verhogen als er geen gebruik wordt gemaakt van groene stroom.
 2. Installatiekosten: Net als zonneboilers kunnen de initiële kosten voor sommigen hoog lijken.
 3. Geluid: Sommige modellen kunnen wat geluid maken tijdens bedrijf, wat voor overlast kan zorgen in dichtbebouwde gebieden.

Zonneboilercombi  of Warmtepomp kopen? 

De keuze tussen een zonneboiler en een warmtepomp hangt sterk af van individuele behoeften, de specifieke situatie en diverse omgevingsfactoren. Beide systemen hebben hun unieke sterke punten en beperkingen. Als u overweegt te investeren in een duurzame energieoplossing, is het essentieel om grondig onderzoek te doen en advies in te winnen bij experts. Voor professioneel advies op maat kunt u terecht bij Atechpro. Met onze ervaring en expertise kunnen wij u begeleiden bij het maken van de juiste keuze voor uw situatie, zodat u optimaal profiteert van uw investering in duurzame energie.

Waarom Atechpro de toekomst van duurzame energie leidt

Bij Atechpro verleggen we de grenzen van duurzame energieoplossingen door het leveren van zonneboilercombi-systemen van topkwaliteit. Onze unieke combinatie van technische expertise, toegewijde klantenservice en onwrikbare toewijding aan het milieu zorgt ervoor dat u niet alleen kiest voor efficiëntie, maar ook bijdraagt aan een groenere toekomst. Of het nu gaat om prestaties, betrouwbaarheid of duurzaamheid, Atechpro is de vertrouwde naam waarop u kunt rekenen. Bent u klaar voor een toekomstgerichte energieoplossing? Kies dan nu voor Atechpro!

Kies voor toekomstgerichte energie met Atechpro

In een tijd waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie centraal staan, bieden zonneboilercombi-systemen een veelbelovende oplossing voor zowel het milieu als je portemonnee. Van significante besparingen op energiekosten en het verminderen van je ecologische voetafdruk tot het toevoegen van waarde aan je woning, de voordelen van deze technologie zijn onmiskenbaar.

Atechpro staat synoniem voor kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid in deze transitie naar hernieuwbare energie. Door te kiezen voor Atechpro, kies je niet alleen voor een superieur product maar ook voor een partner die jouw streven naar een duurzamere levensstijl begrijpt en ondersteunt. 

Logo Atechpro
Meer informatie

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.