...een moment geduld...
Veluws bio divers landschap verbeterd door Atechpro duurzame en gasloze energieoplossingen.

De impact van accijnsverhoging op vloeibaar gas voor het MKB


De tweede kamer vergaderd binnenkort over een mogelijke verhoging van de accijns op vloeibaar gas van €300 naar €1200 heeft een directe invloed op de bedrijfskosten van ongeveer 100.000 huishoudens en MKB-bedrijven in Nederland. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van vloeibaar gas (LPG, Butaan en/of Propaan) voor hun energievoorziening, zoals boeren, horecaondernemingen met terrasverwarmers, en bedrijven die buiten het aardgasnet opereren, betekent dit een forse toename in energiekosten. Deze mogelijke stijging in kosten zal vooral kleinere ondernemingen, of mensen die in het buitengebied wonen zonder gasaansluiting hard kunnen raken.

Meer informatie

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Beperkte alternatieven beschikbaar voor Vloeibaar gas


Veel van de eerder genoemde bedrijven bevinden zich in situaties waarin toegang tot alternatieve energiebronnen zoals aardgas of elektriciteit niet mogelijk is. De infrastructuur voor andere energiebronnen dan vloeibaar gas is vaak niet aanwezig in de meer afgelegen of landelijke gebieden. En daar komt bij dat de investeringen die nodig zijn voor de installatie van dergelijke systemen vaak erg groot is. Dit zorgt ervoor dat bedrijven weinig keuze hebben, wat ze kwetsbaar maakt voor elke stijging van de vloeibaar gasprijzen. Op de lange termijn kunnen de verhoogde energiekosten leiden tot hogere prijzen voor de klanten en/of  voor lagere winstmarges.

Duurzame alternatieven voor LPG


In het licht van deze uitdagingen voor bedrijven die afhankelijk van vloeibaar gas installaties zijn, biedt Atechpro een duurzame oplossing in de vorm van biomassaketels. Deze ketels maken gebruik van hernieuwbare bronnen zoals houtpellets, die niet alleen milieuvriendelijk maar ook kostenefficiënt zijn. Het overstappen op een biomassaketel kan de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen verminderen en biedt een stabielere en voorspelbare kostenstructuur.

Voordelen Biomassa voor MKB


  1. Kostenbesparing: Biomassaketels kunnen aanzienlijke besparingen opleveren op de lange termijn. De brandstofkosten zijn lager vergeleken met LPG en minder onderhevig aan de volatiliteit van de fossiele brandstofmarkten.
  2. Milieuvriendelijk: Biomassaketels gebruiken duurzame brandstoffen die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, in lijn met de nationale en Europese doelstellingen voor klimaatverandering.
  3. Energie-onafhankelijkheid: Door te kiezen voor een hernieuwbare energiebron verminderen bedrijven hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verhogen ze hun energie-onafhankelijkheid.
Kostenbesparing
Milieuvriendelijk
Energieonafhankelijk

Implementatie en Ondersteuning door Atechpro


Atechpro is niet alleen leverancier van biomassaketels, maar biedt ook volledige ondersteuning bij de implementatie ervan, van de initiële planning en analyse tot installatie en onderhoud. Dit zorgt ervoor dat elk bedrijf een systeem krijgt dat optimaal is afgestemd op zijn specifieke behoeften.

Gezien de stijgende kosten van vloeibaar gas en de beperkte beschikbaarheid van alternatieven, is het voor MKB-bedrijven van belang om over te stappen op meer duurzame en kosteneffectieve energieoplossingen. Biomassaketels zijn een betrouwbare, economische en milieuvriendelijke oplossing die bedrijven kan helpen om zowel op korte als op lange termijn te floreren.

Logo Atechpro
Meer informatie

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.